Sprog i tid og kontekst – Københavns UniversitetI forskergruppen Sprog i tid og kontekst undersøger vi sprog i konkrete kommunikationsprocesser, idet sprog altid frembringes i en bestemt sammenhæng, af bestemte personer og på et bestemt tidspunkt.

Vi interesserer os både for tale og skrift, sprog blandt børn og voksne, blandt sociale fler- og mindretal, moderne og ældre dansk. Således inddrages ikke bare det strengt verbalsproglige, men også bl.a. tegninger, billeder, layout, stemmeføring, gestik og performance, så længe det er med til at organisere kommunikationsprocessen for de involverede parter.

Fra februar 2010 til januar 2013 fokuserede vi på konventionaliseringsprocesser i kollektivprojektet Kreativitet og dynamik i sproglig konventionsdannelse som blev finansieret af Det Frie Forskningsråd | Kultur og kommunikation (FKK) og Det Humanistiske Fakultet.