Seminar januar 2011: Stemme- og genrebegrebet – Københavns Universitet

Forside > Aktiviteter > Seminar januar 2011

Københavns Universitet, den 20. januar 2011, lokale 16.1.31


Forskningsseminar finansieret af FKK og Det Humanistiske Fakultet


Stemme- og genrebegrebet

10.00-10.10

Velkomst v. Bettina Perregaard 

10.10-10.50

Bettina Perregaard:
Stemmen, den faste vending, genren og det interaktionelle mønster

10.50-11.30

Torben Juel Jensen og Nicolai Pharao:
Sproglig variation i løbet af en samtale

11.30-11.50

Pause 

11.50-12.30

Diskussion og opsamling af konventionaliseringsaspekter v. Dorthe Duncker

12.30-14.00

Frokost

14.00-14.40

Gorm Larsen:
Stemme og synsvinkel i narratologien 

14.40-15.20 

Nina Møller Andersen:
Stemmer - according to...... Bachtins stemmebegreb med afarter

15.20-15.40

Pause

15.40-16.20

Tina Høegh:
Om poesiens stemme og stemmen som performance

16.20-16.40

Diskussion og opsamling af konventionaliseringsaspekter v. Bettina Perreaard