Seminar: Konstituering af genrer juni 2010 – Københavns Universitet

Forside > Aktiviteter > Seminar juni 2010

 

Københavns Universitet, den 15. juni 2010, lokale 23.2.39

Forskningsseminar finansieret af FKK og Det Humanistiske Fakultet

Konstituering af genrer

10.00-10.15    

Velkomst v. Dorthe Duncker

10.15-11.10

 

Frans Gregersen:
Genrebegrebet fra en sproglig synsvinkel

11.10-12.05  

Sune Auken:
Genrebegrebet fra en litterær synsvinkel

12.05-13.30  

Frokost i Faculty Lounge

13.30-14.10  

Nina Møller Andersen:
Bachtins genrebegreb - i tid og kontekst

14.10-14.50   

Martha Karrebæk:
Genre(r) til frokost: Snak og tale i børnehaveklassens frokostpause

14.50-15.20  

Pause med kaffe/te & kage

15.20-16.00   

Anne Mette Hansen:
Genre i materialfilologisk belysning

16.00-16.40  

Dorthe Duncker:
Forholdet mellem faste forbindelser og genre i samtaler

16.40-17.00  

Hanne Ruus:
Tekstarter eller genrer - erfaringer fra DANwORD,

hyppighedsundersøgelser i moderne dansk

17.00-17.15  

Pause

17.15-18.00  

Opsamling og diskussion v. Bettina Perregaard