Om forskningsfeltet – Københavns Universitet

Forside > Om forskningsfeltet

Om forskningsfeltet

Hvad er integrerende sprogforskning?

Den afgørende indsigt i integrerende sprogforskning er at kommunikation er forudsætning for sprog. Sprog forudsætter personer med kommunikative behov. Personer befinder sig i situationer, og kommunikationsprocesserne foregår derfor i konkrete rumtidslige og sociale sammenhænge. 

Sprog er et dynamisk, socialt fænomen: Tegndannelsen er forankret i den enkelte situation, og den kommunikative praksis er ikke bundet til en fast sprogkode. Derfor behandler vi ikke sprog som isolerbart system, men som et socialt og kognitivt fænomen.

Vi tager således udgangspunkt i at en række faktorer er nødvendigt relaterede til det frembragte sprog – mest grundlæggende menneskets biofysiske og sociale vilkår i tid og rum. En integrerende sprogforskning interesserer sig for den sømløshed der er mellem forskellige udtryksformer.

I praksis fordrer denne form for sprogforskning at situationer i et eller andet omfang bevares som materielle spor der efterfølgende kan gøres til genstand for sproglige analyser. Den metodologiske udfordring består i at den sproglige analyse nødvendigvis rekontekstualiserer den undersøgte kommunikationssituation.

På nuværende tidspunkt er de mest påtrængende problemer at få undersøgt de empiriske konsekvenser af en integrerende sprogforskning og få klarlagt hvad det kræver at undersøge sprog i tid og kontekst.

I det FKK-finansierede projekt  Kreativitet og dynamik i sproglig konventionsdannelse har vi arbejdedet på at udvikle et nyt konventionsbegreb. Det indebar en undersøgelse af hvordan sproglige konventioner dannes, opretholdes og ændres i konkrete kommunikationsprocesser.

 

Til toppen