Deltagere – Københavns Universitet

Forside > Deltagere

Forskergruppens sammensætning

Vores forskergruppe er sammensat af både senior- og juniorforskere

Vores ambition er løbende at udmønte den forskningsmæssige erkendelse i undervisning fra BA- til ph.d.-niveau og at lægge en undervisningslinje der sikrer at studerende tidligt i deres uddannelsesforløb får mulighed for at udvikle deres evner og interesser inden for en integrerende sprogforskning i dialog med en etableret forskningsgruppe.

Vi samarbejder desuden med andre forskergrupper internt på INSS og KU såvel som med eksterne forskningsmiljøer. Gruppen vil løbende blive suppleret med yderligere ph.d.-studerende. Til toppen

Forskergruppen består af fire lektorer, fem postdoc/adjunkter og to ph.d.-studerende. Gruppen ledes af lektor Dorthe Duncker og af lektor Bettina Perregaard.

Her kan du se os