Kollektivprojektet – Københavns Universitet

Forside > Kollektivprojektet

Kollektivprojektet

Kreativitet og dynamik i sproglig konventionsdannelse

Med forskningsprojektet "Kreativitet og dynamik i sproglig konventionsdannelse" ønsker vi at demonstrere mekanismerne bag sproglig kreativitet og mangfoldighed og udvikle teori og metode til at begribe hvordan sproglige konventioner dannes, opretholdes og ændres i konkrete kommunikationsprocesser.

De skabende aspekter af den sproglige praksis er længe blevet forsømt af den etablerede sprogvidenskab der betragter personer som brugere af et fast sprogligt regelsæt og underkender eller overser de kommunikerendes evner til koordineret samarbejde om skabelse af betydning og forståelse, afpasset efter de aktuelle omstændigheder.

Med afsæt i autentisk sprogligt materiale, i uortodoks kommunikationsteori, ny (psyko)fonologisk teori, teori om brugsbaseret grammatik, interaktions- og kognitionsforskning, fænomenologiske tilgange til krop og bevidsthed og teorier om komplekse systemer ønsker vi at opstille og afprøve modeller for dannelsen af og dynamikken i sproglige konventioner.

Dette projekt har til formål at bidrage til en teoretisk og metodologisk konsistent løsning af den etablerede sprogvidenskabs problemer med at beskrive og forklare konventionaliseringsprocesser. Læs mere om konventionsdannelse.

Kollektivprojektet blev finansieret af Det Frie Forskningsråd | Kultur og kommunikation (FKK) og Det Humanistiske Fakultet.

Til toppen