Begrebsapparatet i Bachtins dialogiske diskursteorier – Københavns Universitet

Forside > Kollektivprojektet > Delprojekter > Begrebsapparatet hos B...

Begrebsapparatet i Bachtins dialogiske diskursteorier

Nina Møller Andersen

M.M.Bachtin (1895-1975) har inden for de sidste 20 år fået status som en af de mest betydningsfulde diskursteoretikere i nyere tid. Han er eller var mest kendt for sine litterære og æstetisk-filosofiske teorier, men inden for det sidste årti har han også vundet indpas inden for sprogforskningen, det gælder især inden for den didaktiske sprogforskning (klasserumsforskningen) og andetsprogsforskningen, men han er også meget brugt inden for sproglig diskursforskning generelt.

Mål

Bachtin og hans teorier lider under den skæbne at han og de er blevet berygtede som diffuse, mangetydige og for nogle forskere dermed som uvidenskabelige. Jeg har selv som oversætter og bruger af Bachtins teorier forsøgt at klargøre og rydde op i brugen omkring Bachtins sproglige begrebsapparat. I mit projekt vil jeg arbejde med at klargøre og ’tilbageskrive’ begrebsapparatet i Bachtins dialogiske diskursteorier til et stringent, operationelt værktøj (i overensstemmelse med originalteksterne) til analyse af autentisk (moderne) talesprog (i tid og kontekst).

Metode

At få tilknyttet det dialogiske sprogsyn (og dermed det bachtinske sprogsyn) til kollektivprojektet, synes ikke kun meget oplagt, men også nødvendigt; dels er grundsynspunktet det samme, dels kan det integrerede sprogsyn og det dialogiske sprogsyn hver især gå i dialog med hinanden. Derudover indeholder begge sprogsyn et fænomenologisk aspekt som det også er værd at få afklaret og sammenlignet.