Tegndannelse og fortolkningsfællesskaber i sundhedskommunikation – Københavns Universitet

Forside > Kollektivprojektet > Delprojekter > Tegndannelse og fortol...

Tegndannelse og fortolkningsfællesskaber i sundhedskommunikation

Bjarke Damm

Projektet undersøger, med udgangspunkt i det integrerede sprogsyn, hvordan sproglig gruppedynamik fungerer i tegndannelse inden for forskellige fortolkningsfællesskaber.

Udgangspunkt

Når personer kommunikerer, kan det samme ord tillægges forskellige betydninger afhængig af den sammenhæng, det optræder i – dvs. et sprogligt tegns betydning i en konkret sammenhæng forhandles på plads af parterne i selve kommunikationsprocessen, der altid er indlejret i en lokal kontekst. Tegndannelsen er derfor en dynamisk proces, der består af en konstant skabelse af nye unikke tegn. Tegnets unikhed er imidlertid kun relativ, idet det er forbundet med en vis form for semantisk stabilitet eller vanemæssige betydninger, som forudsættes af parterne. Denne semantiske stabilitet stammer fra sproglige konventioner.

Sproglige konventioner kan også opstå inden for hele grupper i et fortolkningsfællesskab. Dette ses bl.a. inden for sundhedskommunikation. Inden for den traditionelle sundhedskommunikation hersker den antagelse, at hvis man informerer patienter eller personer i risikogrupper om diverse lidelser, så vil disse personer (i den udstrækning, de ikke ønsker at blive syge) ændre deres adfærd i overensstemmelse med de givne informationer.
   
Et eksempel på at højt vidensniveau ikke nødvendigvis fører til ændret adfærd, kan konkret iagttages i forbindelse med oplysningsvirksomhed og vidensniveau omkring hiv blandt danske homo- og biseksuelle mænd. Denne gruppe undlader nemlig i højere grad end tidligere at følge de anbefalede retningslinjer for sikker sex. Det kan være et eksempel på, at der er opstået et fortolkningsfællesskab vedrørende hiv, der fungerer som gruppeintern semantisk konvention – dvs. at nogle danske homo- og biseksuelle mænd tillægger tegnet hiv en anden betydning end andre grupper (fx danske læger).

Mål

Med dette projekt undersøger jeg, hvordan sproglig gruppedynamik fungerer i forskellige kommunikationsprocesser i vidt forskellige fortolkningsfællesskaber (en dansk og en sydafrikansk risikogruppe og danske læger) i forhold til dannelsen af sproglige konventioner vedrørende tegnet hiv. Med ny viden om, hvordan tegndannelsen foregår, og hvordan sygdom(srisiko) italesættes, kan man tilrettelægge en bedre sundhedskommunikation.